ประเภทของไฟไหม้

ประเภทของไฟไหม้ แยก (Class) ได้เป็น 5 ชนิด คือ (A,B,C.D,K)

ไฟไหม้ประเภท A

 • มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว A สีขาวหรือสีดำ อยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวเป็น
 • ไฟประเภท A คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงทั่วๆไป เช่น กระดาษ ไม้ ผ้า ขยะแห้ง พลาสติกบางชนิด ฟาง ปอ ด้าย นุ่น เป็นต้น
 • วิธีการดับไฟประเภท A คือการลดความร้อนโดยการใช้น้ำ
 • ไฟไหม้ประเภท B

 • มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว B สีขาวหรือดำ อยู่ในรูปสี่เหลี่ยมสีแดง
 • ไฟประเภท B คือไฟที่เกิดจากการลุกไหมของเหลวและก๊าซ เช่น น้ำมันทุกชนิด แอลกอฮอล์ ทินเนอร์ ยางมะตอย จารบี ก๊าซติดไฟติดชนิด เป็นต้น
 • วิธีการดับไฟ ประเภท B ที่ดีที่สุดคือ กำจัดออกซิเจน โดยการใช้ผงเคมีแห้ง, โฟม
 • ไฟไหม้ประเภท C

 • มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว C สีขาวหรือดำ อยู่ในวงกลมสีฟ้า
 • ไฟประเภท C คือไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า เช่น สายไฟ ปลั๊กไฟ สวิช และอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • วิธีดับไฟประเภท C ที่ดีที่สุด คือ ตัดกระแสไฟฟ้า และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือ น้ำยาเหลวระเหยที่ไม่มีสาร CFC
 • ไฟไหม้ประเภท D

 • มีสัญลักษณ์เป็นรูปตัว D สีขาวหรือดำ อยู่ในดาว 5 แฉก สีเหลือง
 • ไฟประเภท D ไฟที่เกิดจากการลุกไหม้ของโลหะบางชนิดที่ สามารถติดไฟได้ เช่น วัตถุระเบิด ปุ๋ยยูเรีย(แอมโมเนียไนเตรด) โซเดียม โปแตสเซียมไททาเนียม ผงแมกนีเซียม เป็นต้น โลหะพวกนี้ปกติจะติดไฟยาก แต่เมื่อติดไฟแล้วจะกำเนิด ก๊าซออกซิเจน ออกมาทำให้ดับได้ยาก โลหะบางชนิดเมื่อติดไฟ แล้วอาจทำปฏิกริยา กับน้ำและสารเคมีที่ใช้ดับไฟ ถึงขั้นระเบิดได้ต้องระวัง
 • วิธีดับไฟประเภท D ที่ดีที่สุด คือ ทำให้อับอากาศ หรือใช้สารเคมีเฉพาะ (ห้ามใช้น้ำเด็ดขาด) ซึ่งต้องศึกษาหาข้อมูลของ สารเคมีหรือโลหะนั้น
 • ไฟไหม้ประเภท K

 • มีสัญลักษณ์เป็์นรูปตัว K สีขาว อยู่ในรูปแปดเหลี่ยมสีดำ
 • ไฟประเภท K คือไฟที่เกิดจากน้ำมันที่ติดไฟยาก เช่น น้ำมันทำอาหาร น้ำมันพืช ไขมันสัตว์ติดไฟ
 • วิธีดับไฟประเภท K ที่ดีที่สุด คือ การกำจัดออกซิเจน การทำให้อับอากาศ ซึ่งจะมีดังดับเพลิงชนิดพิเศษที่สามารถดับไฟชนิดนี้โดยเฉพาะ